פרשת קדושים - רבי נחמן על הפרשה - ואהבת לרעך כמוך

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו