מצווה ראשונה - החודש הזה לכם (רש"י - משה התקשה על חידוש הלבנה, מדרש - התמעטי, "בי מלכים ימלוכו")

הלבנה בעת קבלת האור גם מחזירה אור ובכך מעצימה את משפיע האור

האדם - בעת הקשבה נקייה וזכה, מעלה את המשפיע, המקבל נהיה משפיע

בין הערביים/לילה - הלבנה יכולה להאיר במקומות שלשמש אין כבר נגיעה בהם

ישראל מונים ללבנה - זו הנקודה שלנו - "אתה לבנה..."

וגם בתוך תוקף החושך (חוסר אלוקות כביכול) - יש להאיר באמונה

ה חפץ שימליכו אותו על כל פרט ופרט בחיינו

הניגון שלך - הניגון שלו

האור העצמי שלנו - הינו מה' יתברך

יש בי מלא כשרונות לגילוי ה' במציאות

"לעוף עליו - שבנו"

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו