ממהות שנמצאת בך, אתה יכול להבין - מקשיבים בקשב פנימי וניתן להבין

מי שמתקרב  - מתרפא

שיכין החולה מחשבה חיובית - בהתקרבות למהות מתחילה הרפואה

אחריות אישית על התיקון שלך !

* כשאתה נמצא בשדה ההכרה ובנוכחות האמת הפנימית כצופה *

"פועלי השדה" (זוהר)

הגדרה אישית בהתאם למפגשים שלך - "צל העולם"

נוכחות אמת הפנימית

כשאתה במקום הפנימי אתה צוחק על מקומך...

מדרש גד"ש - הקיצו ורננו